AYUDAS LEADER - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA

9/1/2018

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante
tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos
ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme
a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades
2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural.
 
RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante
tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos
ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme
a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades
2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural.